หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

Categories

Categories

สถานศึกษาคุณธรรม

สถานศึกษาคุณธรรม

HOT โปรโมชั่น

Coming  Soon

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิด ทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2538

เดิมใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชาช่างอุตสาหกรรม”  โดยมีนายล้วน บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตเปิดทำการสอนตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์  ต่อมาในปี พ.ศ.2539 โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบัง”  อ่านต่อ

18
K+
นักศึกษาทั้งหมด
16
+
หลักสูตร
50
+
ครูผู้สอน
12
k+
ผู้ติดตาม

ปรัชญาวิทยาลัย

ปรัชญาวิทยาลัย

มุ่งสร้างคนดี  หมายถึง  มุ่งหวังที่จะสร้างนักเรียน/นักศึกษา ให้เป็นคนดี ทั้งต่อตนเองและสังคม

มีระเบียบวินัย   หมายถึง   ความมีระเบียบแบบแผนและวินัย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษา

ก้าวไกลเทคโนโลยี
  หมายถึง  ความสามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้าทันยุคทันสมัย

ฝีมือเยี่ยม 
 หมายถึง  มีฝีมือและทักษะทางวิชาชีพ เพื่อจะได้พัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวไกล

เปี่ยมคุณธรรม 
 หมายถึง  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  ยึดถึอวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงาม ในการดำรงชีวิต

icon1_new

มุ่งสร้างคนดี

icon3_new

มีระเบียบวินัย

ก้าวไกลเทคโนโลยี

ก้าวไกลเทคโนโลยี

icon2_new

ฝีมือเยี่ยม

icon4_new

เปี่ยมคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
40647531_1824990227622439_1982644370842583040_n
September 10, 2018
ได้เหรียญทองในระดับอาเซียนในการแข่งขัน World skill ASEAN

ถึงวันที่ทุกคนรอคอยขอประกาศนะครับตอนนี้นายธนเทพ เปี่ยมสุข ได้เหรียญทองในระดับอาเซียนในการแข่งขัน World skill ASEAN ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นคนไทยคนเดียว ที่ได้เหรียญทอง ขอเพื่อนๆที่พี่น้องน้องๆร่วมกันยินดีกับนายธนเทพ เปี่ยมสุขในการสร้างผลงานในครั้งนี้ก็ด้วยนะครับ ช่วยแชร์กันเยอะๆนะพี่น้องทุกคน #Fcธนเทพ #วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง

Read More
2
September 8, 2018
งานไฟฟ้าผมสู้ไม่ถอย…..

…..แต่หน้ากล้องผมก็สู้ครับ

Read More
6
September 6, 2018
ทดสอบและเรียนรู้เทคโนโลยี ที่ล้ำสมัย

#ที่นี่ที่เดียวที่แรกในชลบุรี วันที่ 5 กันยายน 61 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังนำนักศึกษาระดับชั้นปวช. ปวส. แผนกช่างยนต์ เทคนิคผลิตไปทดสอบและเรียนรู้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย การขับขี่ปลอดภัย ทดสอบระบบเบรก ABS EBD...

Read More
1
September 4, 2018
ช่วยกันส่งแรงใจให้นายธนเทพ เปี่ยมสุข

แข่งเสร็จแล้วครับ…ช่วยกันส่งแรงใจให้นายธนเทพ เปี่ยมสุข ได้เหรียญทองในระดับอาเซียนมาให้พวกเราชาวเขียวขาวได้ภาคภูมิใจ อีกแค่ไม่อึดใจเดียว…. ไทยแลนด์สู้ๆ ธนเทพสู้ๆ พวกเราจะได้มาร่วมใจร่วมแรงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวช่วยกันแชร์กันเยอะๆนะครับ #FCธนเทพ #วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง

Read More

e-LEARNING

e-LEARNING

e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-Learning จึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ทำให้การศึกษา เกิดขึ้นได้ในทุกที่ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน สถานศึกษา และอื่นๆ