วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง

มุ่งส่งเสริมคุณธรรมสร้างระเบียบวินัยให้เป็นนิสัยของผู้เรียน