กิจวัตรประจำวันสร้างสรรค์คุณธรรมน้อมนำความสะอาดตาสะอาดใจ

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง