*

กิจวัตรประจำวันสร้างสรรค์คุณธรรมน้อมนำความสะอาดตาสะอาดใจ

ในวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง