นักศึกษาแผนกไฟฟ้าวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังมีจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม

ช่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รักษ์สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยด้วยใจรักการทำดี