0 Loading ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง

ฝึกงาน ทวิภาคี เรียน 1 ปี

ฝึกงาน ทวิภาคี เรียน 1 ปี


ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ทางวิทยาลัย

ได้เข้าศึกษาดูงานในบริษัท ในเครือ ของวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ทวิภาคี เรียน 1 ปี ฝึกงาน 1 ปี มีสถานประกอบการรองรับ


ติดต่อเรา

Stay connected

Get in Touch

10%
Drag View Close play
สไตล์สี
เค้าโครงสไตล์