0 Loading ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ


วันนี้มีทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศฯ

ให้กับนศ.แผนกช่างไฟฟ้าระดับปวส. 2 เพือเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงาน


ติดต่อเรา

Stay connected

Get in Touch

10%
Drag View Close play
สไตล์สี
เค้าโครงสไตล์