ผลงานนักศึกษา
2 3
นายสมบูรณ์ สมัยกลาง Cabling Networking Contest

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน Cabling Networking Contest

นายสมบูรณ์ สมัยกลาง

  • ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขัน Cabling Networking Contest

ข้อมูล

นายสมบูรณ์ สมัยกลาง ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขัน Cabling Networking Contest 10 (การแข่งขันทักษะการต่อสายสัญญาณ ปีที่ 10) ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนของระดับภาคตะวันออก โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซีเอ็นจิเนียแหลมฉบังได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ในครั้งนี้

Cabling Networking Contest รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาคตะวันออก
ผลงานนักศึกษา
3 3
ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ กีฬา

ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

100%