0 Loading ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง

เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน นางสาวอภิสรา เปนะนาม

ระดับปวช.1 สาขาโลจิสติกส์ ประกวดร้องเพลงสากล และ นางสาววิลาวรรณ น้อยครบุรี ระดับปวช.1 สาขาโลจิสติกส์ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ผลการแข่งขันได้รับเหรียญทอง


ติดต่อเรา

Stay connected

Get in Touch

10%
Drag View Close play
สไตล์สี
เค้าโครงสไตล์