ผลงานนักศึกษา
1 3
สิ่งประดิษฐ์ เหรียญเงิน Mini Smart Farms ปวส

หุ่นยนต์ปลูกผักอัตโนมัติควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต